Carregant...
 

Reglament de construcció (Text refós per LesLleis.com)


Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és desenvolupar i complementar les determinacions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme mitjançant l’establiment dels paràmetres d’ordenació de l’edificació, el règim dels usos, les condicions de construcció i d’habitabilitat, la regulació dels procediments de presentació de les sol·licituds d’urbanització i ús del sòl, i d’edificació, i llurs autoritzacions.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.