Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error de transcripció al Decret del 23 de gener del 2013 pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, publicat al BOPA núm. 6 de data 30 de gener del 2013, es fa pública la correcció d’errata següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.