Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament Regulador del procediment d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitants per l’ús privatiu de les freqüències incloses dins de les bandes 146-174,075 MHz i 406-470 MHz


Exposició de motius

La disposició transitòria del Reglament Regulador del procediment d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitants per l’ús privatiu de les freqüències incloses dins de les bandes 146-174,075 MHz i 406-470 MHz concedeix un termini de dos mesos naturals a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i consegüent entrada en vigor perquè les persones físiques i jurídiques que utilitzin freqüències situades en les mencionades bandes i estiguin interessades en seguir utilitzant-les sol·licitin un títol habilitant al Govern i s’adeqüin a les disposicions del reglament.

Vist el nombre de sol·licituds presentades per part d’interessats en obtenir títols habilitants de freqüències que actualment ja estan utilitzant, i la dificultat de recopilar tota la documentació i dades necessàries per l’obtenció d’aquests títols habilitants, s’ha considerat oportú ampliar el termini establert en aquesta disposició transitòria fins al dia 30 de juny de 2013.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.