Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament relatiu a la gestió, la recaptació i la liquidació de les taxes establertes per la Llei 14/2012 de salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012 (Text refós per LesLleis.com)Exposició de motius

L’aprovació de la Llei 14/2012 de salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012, instaura diverses taxes relacionades amb la identificació individual dels animals, amb els actes d’inspecció in situ dels establiments sotmesos als preceptes de la Llei, amb el lliurament de certificats oficials, com també amb la inscripció de diferents activitats alimentàries als registres oficials. Per gestionar, recaptar i liquidar aquestes taxes correctament és convenient establir els processos adequats per poder acomplir el que preveu l’article 80 de la Llei, i permetre que els administrats, els professionals responsables de la liquidació de les taxes que la Llei regula, així com els departaments concernits del Govern actuïn sempre amb la màxima diligència en aquesta matèria.
LesLleis.com

A proposta del Ministeri d’Economia i Territori i del Ministeri de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 15 de maig del 2013, aprova el Reglament relatiu a la gestió, la recaptació i la liquidació de les taxes establertes per la Llei 14/2012 de salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012.
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a la gestió, la recaptació i la liquidació de les taxes establertes per la Llei 14/2012 de salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.