Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost


Exposició de motius

L’article 2.3 de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost, atorga al Govern la potestat d’establir de forma excepcional al règim general, els dies en què el comerç pot obrir més enllà de les 22 hores.
LesLleis.com

Aquesta prerrogativa que el mateix text limita en un màxim de 10 dies, neix per a donar una resposta adequada a les necessitats que es puguin derivar de les accions de dinamització comercial, cultural o turística, que les institucions i els col·lectius interessats, tant si són privats com si són entitats públiques, impulsin i planifiquin amb l’objectiu de dinamitzar i animar la vida comercial, fomentar l’associacionisme i cercar el benefici de l’interès comú del comerç en general i/o de l’eix comercial o associacions empresarials en particular.

Aquest Reglament modifica l’anterior amb la incorporació d’un nou capítol sobre el règim aplicable a les ampliacions puntuals dels horaris comercials que permeten obrir els comerços més enllà de les 22 hores. Determina els requisits que han d’acompanyar les sol·licituds d’autorització d’ampliació puntual dels horaris comercials i estableix tant els principis de legitimació com la forma en què el Govern autoritza les demandes.

Per tal de garantir la seguretat jurídica i no dificultar el coneixement i la localització del dret aplicable es publica íntegrament el Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 15 de maig del 2013, aprova el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.