Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament general d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà


Exposició de motius

L’article 23 del Reglament general d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà (CHA), del 4 de gener del 2001, estableix que els caps d’equip d’atenció especialitzada han de ser escollits per la direcció gerència de l’Hospital a proposta dels membres de l’equip, per un termini de tres anys.

Amb la finalitat de dotar aquest procés de nomenament dels caps d’equip d’atenció especialitzada o caps de serveis del CHA i considerant que, si bé aquests càrrecs han de ser ocupats per facultatius, cal però modificar el requisit de que aquests hagin de ser elegits a proposta dels mateixos membres de l’equip, establint un mecanisme d’elecció mitjançant un procés de selecció a partir de la concurrència, basada en les capacitats, experiència i trajectòria professional dels candidats que hi postulin i en la valoració dels projectes assistencials respectius que aquests han de presentar.
LesLleis.com

Considerant també convenient que s’allargui la durada d’aquests càrrecs de tres a cinc anys, a l’efecte de poder assegurar el desenvolupament efectiu del projecte assistencial escollit.

Atenent també al fet que cal equiparar els requisits d’elecció i la durada dels nomenaments dels càrrecs dels caps d’equip d’atenció especialitzada i dels caps de servei del CHA.

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar i previ acord del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Govern, en la seva sessió del 5 de juny del 2013,

Decreta:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.