Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Exposició de motius

El 25 de gener del 2012 el Govern va aprovar el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

L’article 20 del Reglament estableix l’obligació de retenció i d’ingrés a compte i fixa els terminis en els quals s’ha de presentar la declaració corresponent. Tenint en compte la realitat de les operacions, la pràctica existent i la dificultat que hi pot haver en l’obtenció de les factures o els documents equivalents, es proposa modificar el termini de presentació de la declaració corresponent a l’últim mes del trimestre natural a fi d’ajustar-se més a la realitat comptable de les empreses.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 12 de juny del 2013, aprova aquesta modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.