Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de prestació de serveis del Centre Hospitalari Andorrà a professionals de la salut que desenvolupen activitats privades


Exposició de motius

El Centre Hospitalari Andorrà (CHA), d’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei de creació del SAAS, de 23 de desembre de 1986, és una unitat organitzativa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).
LesLleis.com

El CHA, com a unitat organitzativa del SAAS, i d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.1 de la Llei de creació del SAAS, aplega tots els recursos humans i materials necessaris per satisfer les necessitats d’atenció hospitalària pública, essent actualment, la única plataforma hospitalària disponible al país.

No obstant i d’acord amb el que estableix l’article 12 de la mateixa Llei de creació d’aquella entitat parapública, el CHA és un bé públic posat a disposició d’aquesta, la qual n’ha de fer ús d’acord amb les condicions que el Govern determini en cada cas.

Considerant que el CHA més enllà de les prestacions ofertes dins el servei públic, també ha desenvolupat des que es va crear un cert volum d’activitat privada per part de metges especialistes que ofereixen els seus serveis fora de l’estricte àmbit del finançament públic.

Considerant que s’ha palesat, sense perjudici d’assegurar l’assistència hospitalària pública, que alguns recursos assignats al CHA disposen de suficient capacitat per encabir altres serveis, motiu pel qual hi ha un interès en oferir aquests recursos de manera a què es pugin optimitzar tant com sigui possible.

D’altra banda, des de l’aprovació i l’entrada en vigor del nou marc legislatiu establert per la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, han estat diverses les iniciatives empresarials de l’àmbit de la salut que, amb més o menys participació de capital estranger, s’han interessat en la possibilitat de crear i implantar centres sanitaris al Principat. En molts d’aquests casos la creació i la implantació efectiva d’aquestes noves iniciatives empresarials depèn de la possibilitat de disposar d’una plataforma tecnològica hospitalària apropiada que els presti els serveis auxiliars complementaris que puguin necessitar.

En el context i en la conjuntura econòmica i social actuals, tota mesura orientada a afavorir la creació de noves empreses presenta una finalitat d’interès general, pel factor de diversificació i desenvolupament econòmic, però sobretot de contribució al desenvolupament professional i a la creació de nous llocs de treball.

En aquestes condicions apareix d’interès públic i compatible amb el servei públic que s’ha de prestar des del CHA, que el SAAS pugui oferir determinats serveis auxiliars a aquells professionals de la salut que exerceixin en el sector privat, que necessiten del suport de l’estructura hospitalària per a poder desenvolupar el seu projecte empresarial.

Per això es considera necessari regular la forma en que poden accedir els professionals de la salut privats –organitzats individualment o mitjançant persones jurídiques– a la prestació d’aquests serveis auxiliars que es poden oferir des del CHA.

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar, i previ acord del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Govern, en la sessió del 19 de juny del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.