Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament que desenvolupa determinats aspectes sobre les condicions d’afiliació de les persones que treballen per compte propi i la cotització reduïda a la Caixa Andorrana de Seguretat Social


La Llei 9/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 25/2011, del 29 de desembre, i de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social estableix diversos ajustaments consistents a reconèixer a les persones que exerceixen una activitat per compte propi la possibilitat de reduir la base de cotització en circumstàncies especials d’inici d’activitat, de remuneració reduïda o de simultaneïtat amb la condició d’assalariades o de beneficiàries d’una pensió de jubilació.

Escau regular per reglament el procediment que s’ha de seguir i la documentació que s’ha de presentar per gaudir de la reducció de cotització en els diversos supòsits que preveu la Llei, la data en què té efectes la concessió de la reducció de cotització, així com l’intercanvi d’informació entre l’Administració general i la Caixa Andorrana de Seguretat Social a l’efecte de verificar la certesa de la informació.

A proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern aprova aquest Decret en la sessió del 10 de juliol del 2013.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.