Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, del 12 de novembre del 2008, publicat al BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008 (Text refós per LesLleis.com)Exposició de motius

El Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles regula, entre d’altres, les inspeccions periòdiques que s’han d’efectuar als vehicles matriculats a Andorra. L’objectiu del Reglament és assegurar els nivells de seguretat exigibles i, alhora, oferir més confiança als usuaris respecte als procediments utilitzats en la revisió dels seus vehicles.

Si el resultat d’una inspecció no és favorable, l’usuari ha d’efectuar les reparacions necessàries al vehicle per corregir-ne els defectes en el termini més breu possible i, en qualsevol cas, en un termini inferior a un mes. Posteriorment, el vehicle ha de passar una nova inspecció per constatar que s’han corregit tots els defectes.
LesLleis.com

Actualment, aquesta segona inspecció és gratuïta si s’efectua en un termini màxim de quatre dies hàbils. No obstant això, s’ha constatat que aquest termini de quatre dies és moltes vegades materialment insuficient perquè els tallers mecànics puguin obtenir els recanvis necessaris i efectuar les reparacions exigides. En aquest cas, la segona inspecció del vehicle perd la gratuïtat i això comporta una despesa econòmica suplementària a l’usuari, que ha de pagar novament per obtenir el resultat de la inspecció favorable.

Per tant, amb la finalitat de permetre als tallers mecànics efectuar les reparacions exigides en un termini raonable, s’ha considerat oportú ampliar el període de gratuïtat de les reinspeccions, que passa dels quatre dies hàbils actuals als quinze dies naturals.

Consegüentment, el Govern, en la sessió de l’11 de setembre del 2013, a proposta del ministre d’Economia i Territori,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.