Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament que regula els serveis de salut laboral


Exposició de motius

El 14 de novembre del 2012 el Govern va aprovar mitjançant un decret el Reglament que regula els serveis de salut laboral.

Aquest Reglament té per objecte regular els serveis de salut laboral i establir les activitats sanitàries que s’hi duen a terme i les condicions tecnicosanitàries i de personal que han de complir per funcionar i per obtenir l’autorització administrativa sanitària i la inscripció al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris.

Una vegada transcorreguts uns mesos des que va entrar en vigor el Reglament, es fa necessari precisar que les anàlisis clíniques i les proves de radiodiagnòstic que siguin necessàries per als exàmens de salut dels treballadors s’han de dur a terme en laboratoris clínics o centres de diagnòstic per la imatge degudament autoritzats a Andorra. Aquest requisit té com a objectiu garantir la qualitat i la validesa dels resultats obtinguts.
LesLleis.com

Vist el que s’ha exposat, el Govern, en execució de l’acord de l’11 de setembre del 2013, i a proposta de la ministra de Salut i Benestar, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.