Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern en els comerços al detall i en les activitats immobiliàries


Exposició de motius

L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions temporals vinculades a l’època hivernal es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així, doncs, aquest caràcter marcadament estacional justifica l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament.

Seguint el mateix criteri emprat per a la temporada d’hivern 2012-2013, l’actual quota de temporada inclou les activitats professionals directament relacionades amb el sector del comerç al detall i amb el sector d’activitats immobiliàries destinats molt especialment al turista de parla russa. Amb la finalitat de donar cobertura a les necessitats d’aquests sectors, el Govern aprova aquest contingent de quota especial.

No obstant això, per elaborar aquest contingent de quota s’han continuat tenint en consideració les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, arran de les quals es pot afirmar que amb les persones que hi ha registrades (persones que cerquen feina i persones que pretenen una millora en l’ocupació laboral) no es poden satisfer les necessitats que demana el mercat laboral andorrà, però tampoc no és aconsellable permetre l’entrada excessiva de treballadors forans. Així doncs, el Govern referma un compromís prioritari amb les persones nacionals o residents que estan en situació de recerca o millora de treball.

En definitiva, el que pretén aquest Reglament és donar resposta a les previsions de necessitat de treballadors que el sector dels comerços al detall i el sector de les activitats immobiliàries experimentaran durant la campanya hivernal, atenent el notable increment de turista rus, motiu pel qual aquests sectors requereixen personal qualificat, de manera temporal, i especialment amb domini de la llengua russa. A més, cal tenir en compte que es tracta d’un període cabdal per a l’economia productiva del Principat d’Andorra.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 23 d’octubre del 2013,

Decreta
Article únic

L’aprovació del Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern en els comerços al detall i en les activitats immobiliàries.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.