Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern a les agències de viatges


Exposició de motius

L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions temporals vinculades a l’època hivernal es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional justifica l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament, tenint en compte que l’ocupació laboral de caràcter indefinit en l’àmbit de les agències de viatges no resulta equiparable amb les contractacions que s’efectuen amb motiu de la temporada de neu al país. Aquestes dues modalitats d’ocupació responen a dos perfils diferents, tant des del punt de vista laboral, com social o d’immigració.

En els reglaments de quota precedents el Govern ha adoptat una actitud prudent, previsora i d’observació del mercat de treball nacional i de l’economia. Davant el panorama d’incertesa socioeconòmica, el Govern ha de seguir mantenint aquesta posició, sense desatendre les necessitats més immediates dels sectors productius.

Un dels elements que s’han tingut en consideració per elaborar aquest contingent de quota són les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, arran de les quals es pot afirmar que amb les persones que hi ha registrades (persones que cerquen feina i persones que pretenen una millora en l’ocupació laboral), no es poden satisfer totes les necessitats que demana el mercat laboral andorrà, però tampoc no és aconsellable permetre l’entrada excessiva de treballadors forans. Així doncs, el Govern referma el compromís prioritari amb les persones nacionals o residents que estan en situació de recerca o millora de treball.

En definitiva, el que pretén aquest Reglament és donar resposta a les previsions de necessitat de treballadors que el sector de les agències de viatges experimentarà durant la campanya hivernal, tenint en compte que representa un període cabdal per a l’economia productiva del Principat d’Andorra.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 23 d’octubre del 2013,

Decreta
Article únic
LesLleis.com

L’aprovació del Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern a les agències de viatges.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.