Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern a les estacions d’esquí


Exposició de motius

L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions temporals vinculades a l’època hivernal es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional justifica l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament.

Històricament, el treballador d’una estació d’esquí té el perfil d’un professional de la neu que alterna les temporades hivernals al seu país d’origen amb la temporada d’hivern al Principat i que té un alt grau de fidelitat. Per tant, a causa de la gran importància que representa la temporada d’hivern per a aquest sector productiu, s’ha cregut convenient tornar a efectuar una quota calculada tenint en compte dos variables: les demandes de cada empresa i les sol·licituds efectuades durant la temporada anterior.

No obstant això, per elaborar aquest contingent de quota s’han tingut en consideració una vegada més, les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, arran de les quals es pot afirmar que amb les persones que hi ha registrades (persones que cerquen feina i persones que pretenen una millora en l’ocupació laboral) no es poden satisfer totes les necessitats que demana el mercat laboral andorrà, però tampoc no és aconsellable permetre l’entrada excessiva de treballadors forans. Així doncs, el Govern referma un compromís prioritari amb les persones nacionals o residents que estan en situació de recerca o millora de treball.
LesLleis.com

En definitiva, el que pretén aquest Reglament és donar resposta a les previsions de necessitat de treballadors que el sector de les estacions d’esquí experimentarà durant la campanya hivernal, tenint en compte que representa un període cabdal per l’economia productiva del Principat d’Andorra.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 23 d’octubre del 2013,

Decreta
Article únic

L’aprovació del Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern a les estacions d’esquí.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.