Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern en els comerços de lloguer de material esportiu


Exposició de motius

L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions temporals vinculades a l’època hivernal es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional justifica l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament, tenint en compte que l’ocupació laboral de caràcter indefinit en el sector dels comerços de lloguer de material esportiu no resulta equiparable amb l’ocupació laboral de temporada en el sector esmentat. Aquestes dues modalitats d’ocupació responen a dos perfils diferents tant des del punt de vista laboral, com social o d’immigració.

Aquesta quota de temporada inclou les activitats professionals directament relacionades amb el lloguer, el muntatge, la regulació i el manteniment d’aquest material pel que fa als comerços que tenen com a codi d’activitat principal o secundària (codi CAEA) el 71 41 10. Tanmateix d’acord amb la decisió presa la temporada passada, es mantenen les activitats comercials lligades al lleure de la neu, com ara el lloguer de motos de neu (codi CAEA 71 21 00) i les fotografies a les pistes (codi CAEA 74 81 20).

No obstant això, per elaborar aquest contingent de quota s’han tingut en consideració, una vegada més, les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, arran de les quals es pot afirmar que amb les persones que hi ha registrades (persones que cerquen feina i persones que pretenen una millora en l’ocupació laboral) no es poden satisfer totes les necessitats que demana el mercat laboral andorrà, però tampoc no és aconsellable permetre l’entrada de treballadors forans. Així doncs, el Govern referma un compromís prioritari amb les persones nacionals o residents que estan en situació de recerca o millora de treball.

En definitiva, el que pretén aquest Reglament és donar resposta a les previsions de necessitat de treballadors que el sector dels comerços de lloguer de material esportiu experimentarà durant la campanya hivernal, tenint en compte que representa un període cabdal per a l’economia productiva del Principat d’Andorra.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 23 d’octubre del 2013,

Decreta
Article únic

L’aprovació del Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a activitats de temporada d’hivern en els comerços de lloguer de material esportiu.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.