Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia


Exposició de motius.

La Llei de tinença i protecció dels animals, aprovada pel Consell General el 12 de juliol del 2012, regula a l’article 18 la identificació i el registre d’animals de companyia. La identificació dels animals de companyia permet una localització més ràpida i àgil de la persona responsable de l’animal. Així, pretén una tinença responsable amb un doble objectiu: d’una banda, en cas d’abandonament d’un animal, fet tipificat com una infracció greu, poder esbrinar qui n’és el responsable i, en conseqüència, fer complir la Llei; d’altra banda, en els casos de pèrdua, poder avisar el propietari.

Els sistemes d’identificació han de ser en tot cas adaptables a la normativa europea, no poden representar cap perjudici per a la salut dels animals i a efectes de registre han d’incorporar, a més de les dades pròpies de l’animal, el nom de la persona que en sigui responsable.

Així mateix, el registre ha de recollir en un cens únic totes les dades corresponents a l’animal i al seu propietari o posseïdor. Aquest registre centralitza les dades de tots els animals de companyia d’Andorra i permet, per tant, tenir un coneixement exacte del nombre d’animals i de la seva localització, com també facilita l’aplicació d’un programa de lluita sanitària en cas que es detecti alguna malaltia important.

El registre ha de consignar també les dades relatives a les especificitats de certs animals que poden ser utilitzats pels serveis de l’Administració per a diferents tasques de servei públic o bé, en el cas dels gossos, que han estat ensinistrats per utilitzar-los com a gos de teràpia o gos d’assistència.

L’aprovació de la Llei 13/2012, de tinença i protecció dels animals, introdueix nous conceptes vinculats a l’ús dels animals en processos terapèutics o d’acompanyament. D’altra banda, l’evolució de les normes internacionals que fan referència als sistemes d’identificació per als animals ha uniformitzat els sistemes utilitzats. Aquests aspectes no es retroben en el Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia, del 9 de juny de 1999.

Per raons de seguretat jurídica i amb l’objectiu d’adequar el Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia a la nova numeració de l’articulat de la Llei 13/2012, de tinença i protecció dels animals, i tenint en compte que aquesta Llei incorpora nous conceptes que cal reglamentar, es considera adient publicar una modificació íntegra del text del Reglament, i derogar el text anterior, aprovat el 9 de juny de 1999.

A proposta del Ministeri d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 27 de novembre del 2013, aprova el Reglament per a la identificació i el registre dels animals de companyia.
Article únic

S’aprova el Reglament per a la identificació i el registre dels animals de companyia, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.