Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 20 del Reglament d’ajut al foment dels plans de millora i de l’estructura i funcionament de la Comissió Tècnica d’Agricultura i Ramaderia, de 12 de juny del 2002


Exposició de motius

Vist el funcionament de la Comissió tècnica d’Agricultura i Ramaderia des de l’aprovació del Reglament d’ajut al foment dels plans de millora i de l’estructura i funcionament de la Comissió Tècnica d’Agricultura i Ramaderia, de 12 de juny del 2002,

Vist l’article 20 de Composició de la Comissió tècnica d’Agricultura i Ramaderia,

Atès la dificultat en la rotació de membres que conformen la Comissió tècnica d’Agricultura i Ramaderia i buscant prevenir períodes d’interrupció en el funcionament de la Comissió degut a la impossibilitat de formar part de la Comissió més enllà de 6 anys, es considera modificar la durada màxima establerta en el punt 3 de l’article 20.

Per tot l’exposat, a proposta del Ministeri d’Economia i Territori, el Govern, en la seva sessió del 4 de desembre del 2013,

Decreta
Article únic

S’aprova la modificació de l’article 20 del Reglament d’ajut al foment dels plans de millora i de l’estructura i funcionament de la Comissió Tècnica d’Agricultura i Ramaderia, de 12 de juny del 2002, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.