Carregant...
 

Decret de modificació de l’article 5 i dels annexos 2 i 3 del Decret del 17-04-2013 del Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny del 1998, per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra” (Text refós per LesLleis.com)Vist el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny del 1998, per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”;

Vista la necessitat del sector de poder oferir varis règims de funcionament en un mateix allotjament rural, es proposa, en el cas que es compleixi amb els requisits que es demanen, poder combinar els tres règims de funcionament i assolir la categoria corresponent al règim que obtingui la classificació més baixa;

Vist que en l’annex 2 s’ha constatat que hi ha alguns ítems que no s’acaben d’ajustar a les demandes actuals dels allotjaments turístics, així com a la realitat d’aquest tipus d’allotjament en concret, es proposa modificar algunes puntuacions dels ítems de puntuació flexible i eximir de l’obligat compliment d’alguns ítems en les categories 3 i 4 espigues;

Vist que en l’annex 3 es poden mal interpretar els ítems que es requereixen per l’obtenció del segell agroturisme, a causa de l’estructura del taulell;

A proposta del Ministeri de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió de l’11 de desembre del 2013, aprova el Decret de modificació de l’article 5 i dels annexos 2 i 3 del Decret del 17-04-2013 del Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998, per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”.

Per una millor comprensió es tornen a publicar l’annex 2 Casa rural/borda rural sencera/apartaments, l’annex 2 Casa rural/borda rural habitacions, i l’annex 3 Segell casa rural/borda rural - Agroturisme.
Article únic

S’aprova el Decret de modificació de l’article 5 i dels annexos 2 i 3 del Decret del 17-04-2013 del Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998, per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”, que entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.