Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’ajuts econòmics per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional


Exposició de motius

La millora del parc automobilístic és una de les mesures més eficients per aconseguir un estalvi energètic amb efectes positius en matèria ambiental i de seguretat viària. L’objectiu d’aquest Reglament és crear un Programa d’ajuts econòmics per a la compra de vehicles nous que siguin energèticament eficients (d’ara endavant, el Programa).

Aquests ajuts es preveuen compartits, en el sentit que les empreses del sector de l’automòbil registrades a Andorra i que es vulguin acollir al Programa, també podran participar-hi mitjançant descomptes per un import com a mínim igual al de l’ajut atorgat pel Govern.

El Reglament preveu que totes les persones físiques residents a Andorra, les societats de dret andorrà, així com les entitats sense ànim de lucre es puguin acollir al Programa. El Programa defineix el nombre de vehicles que es poden adquirir per beneficiari i per convocatòria.

El Programa estableix les característiques i els preus màxims dels vehicles subvencionables i els imports dels ajuts, tenint en compte la disponibilitat pressupostària del Govern perquè se’n pugui beneficiar el major nombre de persones físiques o jurídiques. Igualment es preveu un ajut complementari per a les persones físiques o jurídiques que, a més d’adquirir un vehicle nou, desballestin un vehicle de la seva propietat que en el moment del desballestament estigui en condicions de circular.

Es preveu un règim específic per a les persones amb discapacitat que vulguin adquirir vehicles adaptats.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 12 de març del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.