Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’han constatat errors de referència en el Decret del 23 d’abril del 2014, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 27, any 26, pel qual es modifica el Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer, es fa pública la correcció d’errata següent:
Article 19. Comprovació de les dades

On hi diu:

“2. L’Administració pot sol·licitar, per verificar el compliment dels requisits exigits en els articles 6.4, 6.9, 9.3, 9.8, 13.5 i 13.9, els certificats dels registres de la propietat dels països que cregui convenients i les sol·licituds d’informació bancària de tots els bancs d’Andorra.”
LesLleis.com

Hi ha de dir:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.