Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament que modifica la Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis del Reglament d’aplicació número 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Vist l’article 134 i la disposició addicional novena de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que faculten el Govern a aprovar i modificar la nomenclatura;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de data 27 de gener del 2014;

Atesa la necessitat d’actualitzar la nomenclatura del tractament de les cataractes tot mantenint el percentatge de reembossament actual;

A proposta de la ministra de Salut Benestar, el Govern, en la sessió del 7 de maig del 2014, aprova el següent:

Decret
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.