Carregant...
 

Decret de modificació del Decret d’aprovació del Reglament organitzatiu de la Comissió d’Avaluació de la Documentació (CAD)


Exposició de motius

El Reglament organitzatiu de la Comissió d’Avaluació de la Documentació (CAD), del 8 de juliol de 1998, ha donat resposta a un dels elements essencials dels sistemes de gestió documental de l’Administració general: determinar el període de conservació dels documents que produeix.

El Govern, a proposta de la Comissió d’Avaluació de la Documentació, ha regulat aquest aspecte mitjançant l’aprovació de les taules d’avaluació de documents. En total s’han avaluat 114 sèries documentals fins a l’actualitat.

Aquesta modificació del Reglament es fonamenta en la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural i en l’experiència assolida pel treball desenvolupat per la CAD.

La modificació també es justifica per acomplir els mandats legals relacionats amb el manteniment de les dades contingudes en els fitxers de naturalesa pública atenent els seus valors històrics o científics d’acord amb la normativa vigent en matèria de conservació i eliminació de la documentació de l’Administració.

Un dels criteris emprats per determinar el contingut del Reglament ha estat l’adaptació al nostre entorn del que preveu la norma ISO 15489:2001. Informació i documentació. Gestió documental, en matèria d’avaluació i disposició documental, terminologia i procediments. Això ha de permetre afrontar amb garanties l’avaluació i la disposició de la documentació que produeix l’Administració i donar resposta als nous requeriments dels documents electrònics que es generaran amb l’Administració electrònica. Per aquest motiu, s’amplia la composició de la Comissió amb un tècnic de sistemes de la informació, pels seus coneixements tecnològics.

Per raons de seguretat jurídica, es publica íntegrament el Reglament amb la inclusió de totes les modificacions i es deroga el Reglament vigent.

L’Administració general compta amb instruments d’avaluació i tria com els criteris generals d’avaluació i tria i les taules d’avaluació dictats pel Govern que mantenen la seva vigència.

A proposta del ministre titular de Cultura, i en execució de l’acord de Govern de l’11 de juny de 2014, el Govern,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.