Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut


L’article 15 bis de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, disposa que el Govern ha d’establir per via reglamentària el contingut de la cartera de serveis i de productes de salut així com els instruments i els mecanismes necessaris per fer efectiva la col·laboració dels prestadors de salut, dels col·legis professionals implicats i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

El Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut, del 6 de febrer del 2013, concreta la col·laboració efectiva de la Caixa Andorrana de Seguretat Social mitjançant la participació dels seus representants com a membres de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut, i també concreta la col·laboració dels prestadors exigint que, per dur a terme les seves funcions, la Comissió sol·liciti l’opinió dels prestadors.

No obstant això, el Tribunal de Batlles, mitjançant la sentència núm. 2013-72, confirmada pel Tribunal Superior de Justícia en la sentència núm. 18-2014, recaigudes en el marc de la impugnació del Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis, va declarar la necessitat que el reglament esmentat concreti específicament la forma de col·laboració efectiva dels col·legis professionals, per la qual cosa es modifica el Reglament per tal d’acomplir el mandat legal de l’article 15 bis de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, d’acord amb el redactat donat per la Llei 1/2009, del 23 de gener.

A proposta de la ministra de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 18 de juny del 2013,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.