Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat un error d’omissió al Decret de data de data 16 de juliol del 2014, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat, publicat al BOPA núm. 44 del 23 de juliol del 2014, es publiquen al final d’aquest document els annexos corresponents al Decret.
LesLleis.com

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 23 de juliol del 2014

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Annex I Característiques Tècniques i Terminologia


A efectes d’aquest Reglament, de la Llei, i de la Radioafició en general, els termes que figuren a continuació tenen el significat que (per cadascun d’ells) s’expressa a continuació:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.