Carregant...
 

Reglament regulador del port i l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari (Text refós per LesLleis.com)


Article 1
Objecte
És objecte d’aquest Reglament la regulació del port i l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats per part dels membres del Cos Penitenciari en l’exercici de les funcions que tenen encomanades; la regulació de les obligacions de registre, informació, formació, custòdia i manteniment associades al port i l’ús d’aquestes armes de foc i mitjans coercitius autoritzats; l’establiment de les garanties mèdiques que emparen els interns del Centre Penitenciari en relació amb l’ús d’aquestes armes i mitjans coercitius, i la regulació de la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Control dels Mitjans Coercitius.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament és aplicable únicament als membres del Cos Penitenciari que, en l’exercici de les funcions que els són pròpies, siguin portadors i puguin fer ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius de control, seguretat i defensa autoritzats, d’acord amb les disposicions dels articles 41, 43 i 44 de la Llei 3/2007, de 22 de març, del Cos Penitenciari.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.