Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis


Exposició de motius

El 20 de juny del 2007 el Govern va aprovar el Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, amb l’objectiu de garantir una gestió correcta dels residus carnis, i va establir les normes i els mecanismes que s’havien de complir a fi de controlar totes les etapes de la gestió dels residus carnis, des de la producció fins al tractament final, sense perjudici d’altra normativa que li sigui aplicable.

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra ha manifestat diverses vegades que l’obligatorietat del transport dels residus carnis mitjançant un gestor privat de residus posa en perill la sostenibilitat de l’explotació ramadera.

El Departament d’Agricultura creu convenient adaptar el Reglament a una gestió sostenible dels residus carnis generats a les explotacions ramaderes.

El Departament de Patrimoni Natural també ha manifestat que l’obligatorietat del transport dels residus carnis mitjançant un gestor privat de residus dificulta la gestió dels cadàvers d’animals salvatges;

El Departament de Medi Ambient creu convenient modificar l’article 6 el Reglament esmentat per adequar el transport de residus a la realitat del sector.

Consegüentment, a proposta del ministeri responsable del medi ambient, el Govern, en la sessió del 10 de desembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.