Carregant...
 


Reglament de gestors de residus


Article 1
Objecte
Aquest Reglament té per objecte definir les obligacions dels gestors públics o privats de residus i les característiques de transport i emmagatzematge dels residus; establir i regular el Registre de Gestors Privats de Residus del Principat d’Andorra; definir els procediments i les condicions necessaris per obtenir la preceptiva autorització de gestor privat de residus; i fixar els criteris de càlcul i de gestió de la fiança i de l’assegurança de responsabilitat civil que han de tenir tots els gestors privats autoritzats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.