Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’han constatat dos errors de format en les taules de l’annex 3 del Decret d’aprovació del reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, de 17 de desembre del 2014, publicat al BOPA núm. 4 de data 21 de gener del 2015, aquest annex es torna a publicar íntegrament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.