Carregant...
 

Reglament del Cos de Banders (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Emblema
Article 2. Estructura
Article 3. Credencial i número identificatiu
Capítol segon. Drets i deures
Article 4. Submissió a la normativa vigent
Article 5. Cooperació recíproca
Article 6. Tracte
Article 7. Suggeriments i informació
Article 8. Dret de petició i queixa
Article 9. Seguretat i higiene en el treball
Article 10. Revisions mèdiques
Article 11. Actitud en el servei
Article 12. Transmissió d’ordres i informació
Article 13. Compliment de tasques i comunicacions
Article 14. Mitjans de comunicació
Article 15. Fotografies, filmacions i gravacions d’àudio
Article 16 Absència del servei
Capítol tercer. Distribució del temps de treball
Article 17 .Aspectes generals de la jornada i horari de servei
Article 18. Repartiment i distribució de les guàrdies localitzables
Article 19. Torns de dies de servei i descans
Article 20. Canvis de torn de servei i de descans
Article 21. Jornada laboral
Article 22 Prolongació del servei
Article 23. Emergències greus
Article 24 Canvis d’horaris
Article 25. Aspectes generals de les vacances i dies compensatoris
Article 26 Distribució dels dies de vacances i compensatoris
Capítol quart. Vestuari, uniformitat, material i mitjans tècnics, armament
Article 27. Uniformitat, material i mitjans tècnics
Article 28. Utilització de l’uniforme i dels complements
Article 29. Vestuari dels agents en període de prova
Article 30. Galons i insígnies
Article 31. Manteniment del vestuari
Article 32. Reposició a conseqüència d’un accident
Article 33. Aspectes generals del material
Article 34. Vehicles
Article 35. Material individual
Article 36. Port del material de dotació
Article 37. Responsables del lliurament i la recepció de l’armament d’ús col·lectiu
Article 38 .Personal subjecte a la utilització de l’armament d’ús col·lectiu
Article 39. Procediment de lliurament
Article 40. Procediment de recepció
Article 41. Custòdia de l’armament
Capítol cinquè. Incorporació i carrera professional
Article 42.. Comitè tècnic de selecció
Article 43. Condicions generals d’accés
Article 44. Proves i mèrits
Article 45. Bander alumne
Article 46. Bander en període de prova
Article 47. Bander
Article 48. Cap d’unitat
Article 49. Cap d’àrea
Article 50. Requisits per poder aspirar a una especialitat
Article 51. Permanència en una especialitat
Article 52. Especialitats
Capítol sisè. Formacions
Article 53. Principi general
Article 54. Tipus de formació

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Emblema

L’emblema del Cos de Banders consisteix en:,l’escut d’Andorra al centre, al costat esquerre un mufló i al costat dret un isard, a la part inferior una flor (grandalla) de set pètals, escrit a la part superior amb majúscules “Cos de Banders” i a la part inferior amb majúscules “Principat d’Andorra”. El fons és de color blau.
Article 2. Estructura

El Cos de Banders s’estructura territorialment segons les necessitats operatives de cada moment. L’estructura operativa, quedarà estipulada per nota de servei.
Article 3. Credencial i número identificatiu

1. Tots els membres del Cos de Banders posseeixen un document acreditatiu. En la credencial hi consta el número professional, el departament, el càrrec, el grup sanguini i la data d’ingrés al Cos.

2. El port de la credencial és obligatori sempre que els membres del Cos de Banders es trobin en servei actiu.

3. El membre del Cos de Banders que estigui fora de servei només pot utilitzar el document acreditatiu per identificar-se. El seu ús és estrictament per motius professionals.

4. En el moment de ser nomenat agent en període de prova, s’atribueix a l’agent un número identificatiu que conserva tot el temps que estigui al Cos.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.