Carregant...
 


Reglament del Cos de Banders


Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Emblema
Article 2. Estructura
Article 3. Credencial i número identificatiu
Capítol segon. Drets i deures
Article 4. Submissió a la normativa vigent
Article 5. Cooperació recíproca
Article 6. Tracte
Article 7. Suggeriments i informació
Article 8. Dret de petició i queixa
Article 9. Seguretat i higiene en el treball
Article 10. Revisions mèdiques
Article 11. Actitud en el servei
Article 12. Transmissió d’ordres i informació
Article 13. Compliment de tasques i comunicacions
Article 14. Mitjans de comunicació
Article 15. Fotografies, filmacions i gravacions d’àudio
Article 16 Absència del servei
Capítol tercer. Distribució del temps de treball
Article 17 .Aspectes generals de la jornada i horari de servei
Article 18. Repartiment i distribució de les guàrdies localitzables
Article 19. Torns de dies de servei i descans
Article 20. Canvis de torn de servei i de descans
Article 21. Jornada laboral
Article 22 Prolongació del servei
Article 23. Emergències greus
Article 24 Canvis d’horaris
Article 25. Aspectes generals de les vacances i dies compensatoris
Article 26 Distribució dels dies de vacances i compensatoris
Capítol quart. Vestuari, uniformitat, material i mitjans tècnics, armament
Article 27. Uniformitat, material i mitjans tècnics
Article 28. Utilització de l’uniforme i dels complements
Article 29. Vestuari dels agents en període de prova
Article 30. Galons i insígnies
Article 31. Manteniment del vestuari
Article 32. Reposició a conseqüència d’un accident
Article 33. Aspectes generals del material
Article 34. Vehicles
Article 35. Material individual
Article 36. Port del material de dotació
Article 37. Responsables del lliurament i la recepció de l’armament d’ús col·lectiu
Article 38 .Personal subjecte a la utilització de l’armament d’ús col·lectiu
Article 39. Procediment de lliurament
Article 40. Procediment de recepció
Article 41. Custòdia de l’armament
Capítol cinquè. Incorporació i carrera professional
Article 42.. Comitè tècnic de selecció
Article 43. Condicions generals d’accés
Article 44. Proves i mèrits
Article 45. Bander alumne
Article 46. Bander en període de prova
Article 47. Bander
Article 48. Cap d’unitat
Article 49. Cap d’àrea
Article 50. Requisits per poder aspirar a una especialitat
Article 51. Permanència en una especialitat
Article 52. Especialitats
Capítol sisè. Formacions
Article 53. Principi general
Article 54. Tipus de formació

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Emblema
L’emblema del Cos de Banders consisteix en:,l’escut d’Andorra al centre, al costat esquerre un mufló i al costat dret un isard, a la part inferior una flor (grandalla) de set pètals, escrit a la part superior amb majúscules “Cos de Banders” i a la part inferior amb majúscules “Principat d’Andorra”. El fons és de color blau.
Article 2
Estructura
El Cos de Banders s’estructura territorialment segons les necessitats operatives de cada moment. L’estructura operativa, quedarà estipulada per nota de servei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.