Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ajuts econòmics per a la millora de la seguretat del parc automobilístic nacional


Exposició de motius

En benefici de la seguretat tant individual com col·lectiva, la renovació del parc automobilístic és una de les mesures més eficients per aconseguir un efecte positiu en matèria de seguretat viària.

Els vehicles actuals ofereixen més seguretat que els vehicles de més de deu anys d’antiguitat, però alhora també són més conseqüents amb el medi ambient, ja que els motors han evolucionat respecte a la classificació europea sobre les emissions de diòxid de carboni, altres gasos i partícules contaminants. Actualment els vehicles de nova generació convencionals (gasolina o gasoil) estan equipats amb un motor classificat euro V o euro VI, o són motors híbrids, híbrids endollable, elèctrics d’autonomia extensa o elèctrics pur, el que suposa una millora respecte els motors dels vehicles de més de deu anys, com a màxim classificats euro IV.

Per tant, amb el fet d’adquirir un vehicle d’aquests tipus, no solament s’aconsegueix la millora de la seguretat viària, sinó que també s’aconsegueix un efecte positiu en matèria ambiental i una millora en l’estalvi energètic.

L’objectiu d’aquest Reglament és crear un programa d’ajuts econòmics (d’ara endavant, el Programa) per al desballestament de vehicles, supeditat a la compra d’un vehicle nou gasolina o gasoil, híbrid, híbrid endollable, elèctric d’autonomia extensa o elèctric pur.

El Reglament preveu que totes les persones físiques residents a Andorra, les societats de dret andorrà, així com les entitats sense ànim de lucre es puguin acollir al Programa.

El Programa estableix les característiques i l’import de l’ajut per al desballestament, tenint en compte la disponibilitat pressupostària del Govern perquè se’n pugui beneficiar el major nombre de persones físiques o jurídiques.

Aquest ajut es preveu compartit, en el sentit que les empreses del sector de l’automòbil inscrites al Registre de Comerç amb l’activitat comercial de venda de vehicles nous es poden acollir al Programa sempre que participin amb un descompte per al desballestament com a mínim igual a l’ajut atorgat pel Govern.

A proposta del ministre d’Economia i Territori en funcions, el Govern, en la sessió de l’11 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’ajuts econòmics per a la millora de la seguretat del parc automobilístic nacional, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’ajuts econòmics per a la millora de la seguretat del parc automobilístic nacional

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’aquest Reglament és establir i regular els criteris, els requisits i els procediments necessaris per accedir als ajuts econòmics per a la millora de la seguretat del parc automobilístic nacional.

2. Amb aquesta finalitat, el Govern elabora el Programa amb el qual s’atorguen ajuts econòmics per al desballestament de vehicles que compleixen els requisits d’aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.