Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament relatiu al Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes


Exposició de motius

Nombroses iniciatives vinculades al comerç de proximitat de productes agroalimentaris locals s’han desenvolupat en el territori andorrà en els darrers anys, cosa que aporta un valor afegit innegable a l’oferta gastronòmica i turística del país, però, també, contribueix a reforçar els elements d’identitat del nostre territori. La diversitat de les produccions que han arribat i arriben al mercat és força notable. Podem trobar productes de la vinya, productes derivats de l’apicultura, el cultiu de trumfes, verdures i hortalisses, el cultiu de plantes aromàtiques o la ja reconeguda carn de vedella, sense oblidar noves produccions càrniques, com la carn de pollí o bé la fabricació artesanal de cervesa.

Aquestes iniciatives han trobat, de forma general, entrebancs comuns que han suposat diverses dificultats de creixement i, en algun cas, han compromès la viabilitat del projecte.

Els neguits que els responsables d’aquests projectes han tramès a l’Administració i la identificació de les problemàtiques principals que han d’afrontar els artesans emprenedors han estat la base de treball per a elaborar aquest Reglament, que té com a objectiu la creació d’un programa d’ajuts que posarà a disposició dels beneficiaris un seguit de prestacions de servei orientades a satisfer les necessitats actuals en matèria de gestió empresarial, de màrqueting, de comunicació, de seguretat alimentària, de certificació de productes o d’enginyeria entre d’altres.

Així mateix, s’ha identificat una mancança en l’acompanyament necessari per desenvolupar projectes d’emprenedoria que poden acabar creant iniciatives empresarials reals en aquests sectors. Per aquesta raó, el programa d’ajuts també inclourà la possibilitat de sol·licitar l’assessorament necessari per elaborar els plans de negoci que busquin diversificar el sector de les produccions primàries i la implantació de noves activitats.

L’experiència recollida durant l’any 2014, en la primera convocatòria d’aquest Programa d’ajuts, ha permès identificar certes dificultats en el desenvolupament dels processos inclosos en el Reglament relatiu al Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes del 7 de maig del 2014. La modificació d’aquest Reglament pretén aportar les solucions necessàries a aquestes dificultats, i especialment, en els aspectes relatius a la presentació i valoració de les sol·licituds així com en els aspectes referents a la contractació dels prestadors de serveis. Per motius de seguretat jurídica, es publica el text del Reglament en la seva totalitat.

Sota l’empara de la Llei del pressupost i tenint en compte els crèdits continguts en la partida 330-331-proj 009-22760 relatius al “Programa de foment de les produccions agroalimentàries locals” s’estableix en aquest Reglament les condicions d’atorgament dels ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals, de les produccions alimentàries artesanes i dels projectes d’emprenedoria lligats a aquests àmbits. El text identifica els beneficiaris potencials del Programa, estableix les prescripcions tècniques que han de complir i la documentació administrativa necessària per sol·licitar l’adscripció al Programa així com els deures i els compromisos que es deriven de l’atorgament d’aquests ajuts.

A proposta del Ministeri d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 11 de febrer del 2015, aprova la modificació del Reglament relatiu al Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes.
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament relatiu al Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.