Carregant...
 

Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social (Text refós per LesLleis.com)


Títol I. Normes generals

Capítol primer. Regles generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula els procediments relatius a la cotització i a la recaptació previstos en els capítols segon i tercer del títol II del llibre segon de la Llei de la seguretat social.
Article 2. Obligatorietat de la cotització

1. Estan obligades a cotitzar a la seguretat social totes les persones, físiques i jurídiques, i les comunitats de béns que es troben dins de l’àmbit de l’aplicació de la Llei de la seguretat social.

2. És nul tot pacte pel qual una persona assalariada o assimilada assumeix l’obligació de pagar la quota de cotització, o una part de la quota, que correspon a una altra persona obligada, o pel qual renuncia als drets que la Llei li atribueix en aquesta matèria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.