Carregant...
 

Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social


Títol I. Normes generals

Capítol primer. Regles generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula els procediments relatius a la cotització i a la recaptació previstos en els capítols segon i tercer del títol II del llibre segon de la Llei de la seguretat social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.