Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació de l’article 4 del Reglament de l’activitat de producció d’energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica


Exposició de motius

El Govern treballa activament en la identificació de vies de millora que permetin facilitar a l’administrat l’acompliment dels tràmits previstos per la normativa vigent. En l’àmbit de l’estalvi energètic i de la producció d’energies renovables, el funcionament mitjançant la modalitat de convocatòries de diversos tràmits, com ara els relatius als ajuts derivats del programa Renova o els relatius a les inscripcions als diferents registres per la producció d’energies renovables –fotovoltaica o hidràulica-, dificulta a l’administrat l’accés a aquests ajuts o a les inscripcions o preinscripcions previstes, doncs, tot i complir amb les condicions i criteris de la convocatòria oberta i havent presentat satisfactòriament la documentació escaient, l’exhauriment de la disponibilitat pressupostària o de la quota de potència, implica la desestimació de la sol·licitud, necessitant per part de l’administrat, l’inici d’un nou tràmit i la consegüent presentació d’una nova sol·licitud en el moment de l’obertura d’una nova convocatòria.
LesLleis.com

En el marc concret de les minicentrals hidràuliques, la modificació aportada amb la present modificació pretén alliberar l’administrat d’efectuar una nova sol·licitud en noves convocatòries quan, tot i complir els requisits de la convocatòria, la seva sol·licitud no pugui ser preinscrita per haver-se exhaurit la quota de potència disponible de la convocatòria en curs, integrant-la en una eventual nova convocatòria, amb l’ordre resultant de la convocatòria d’origen, sense perjudici que hagi de ser valorada d’acord als criteris i requisits de la nova convocatòria.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 16 de setembre del 2015,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.