Carregant...
 

Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social en relació als drets de sala


Vistos els articles 134, 135 i 136 del Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social que defineixen el sistema de nomenclatura, les tarifes de responsabilitat i el procediment per al seu establiment i actualització;
LesLleis.com

Vist l’informe del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 21 de març del 2016;

A proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 6 d’abril del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.