Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat una errada de transcripció en el Decret del 18-5-2016 d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 32 del 25 de maig del 2016, pàgina 12, en concret a l’article 15, apartat 2, lletra a), número ii), primer guió, es fa pública la correcció d’errata següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.