Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Tal com al seu dia va establir l’annex núm. 11 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, pel que fa a l’admissió temporal de mercaderies, tant per adaptar-la a l’evolució de la legislació comunitària en matèria duanera com també a la realitat del tràfic comercial nacional, s’imposa avui, per facilitar l’increment de l’oferta de turisme cultural, que és un projecte d’interès general seguint les noves tendències turístiques mundials, incorporar l’admissió temporal d’obres d’art que formin part d’exposicions públiques o privades, als casos per als quals les autoritats competents no exigeixen la constitució d’una garantia.

Les exposicions d’obres d’art de rellevància internacional són un magnífic atractiu turístic de caràcter cultural que completa l’oferta que Andorra ofereix, i cal facilitar l’admissió temporal d’obres (pintura i escultura, bàsicament) de molta importància artística perquè es converteixin en un reclam i alhora un altaveu de ressonància que posicionin el nostre país en el mapa de les activitats culturals a tenir en compte. Les tendències actuals per a l’atracció turística passen inevitablement per oferir productes culturals de qualitat. El ministeri encarregat de la cultura té el màxim interès per dotar el nostre país d’infraestructures i activitats culturals d’aquestes característiques.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió del 25 de gener del 2017, aprova aquest Decret de modificació de l’annex núm. 11 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal, el qual roman invariable llevat del punt 9, que s’incorpora:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.