Carregant...
 

Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions per a obtenir l’acreditació dels metges que desitgen prestar els seus serveis en el marc del conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), així com el procediment d’atorgament i les causes de revocació.
Article 2. Obligatorietat de l’acreditació

L’acreditació establerta en aquest Reglament és obligatòria per a tots els metges, tant si exerceixen per compte propi com per compte aliè, que volen prestar els seus serveis en el marc del conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.