Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Els articles 134, 135 i 136 del Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, defineixen el sistema de nomenclatura, les tarifes de responsabilitat i el procediment d’establiment i actualització.
LesLleis.com

L’esmentat article 136 esmentat preveu que les tarifes de responsabilitat es poden establir per acte professional, procés d’atenció, estades o qualsevol altra unitat d’ús.

Per a determinats actes que es duen a terme en el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) es creen tarifes diàries per alta i per estada que inclouen la gran part dels productes i tots els actes individuals necessaris per atendre adequadament el pacient durant el procés d’atenció.

Les tarifes varien en funció de la complexitat de l’alta i la participació de l’usuari. El percentatge de la tarifa està relacionat amb els dies d’estada per evitar la possibilitat que l’usuari es faci càrrec de despeses excessives, derivades de la necessitat d’un ús intensiu de recursos.

Per aplicar aquestes tarifes, escau crear noves lletres clau que especifiquin quins actes queden inclosos i quins exclosos.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 30 de maig del 2017.

A proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 14 de Juny del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.