Carregant...
 

Decret del 05-07-2017 de modificació de determinats actes de biologia mèdica del títol XV de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Vist l’article 134 del Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008 del 3 d’octubre, de la Seguretat Social que faculta el Govern per aprovar el sistema de nomenclatura per reglament;
LesLleis.com

Vista la disposició final del reglament d’aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social que faculta el Govern per modificar i actualitzar la nomenclatura;

Atès que la tarifa dels actes de biologia mèdica s’han d’anar actualitzant en funció de l’evolució de les tècniques i els costos associats;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de data 27 de juny del 2017;

El Govern, a proposta del Ministre de Salut, en data 5 de juliol del 2017, aprova el següent Decret:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.