Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Vist el Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002;
LesLleis.com

Vist que alguns alumnes usuaris del transport públic arriben als centres escolars amb més de 15 minuts d’antelació;

Vistes les circumstàncies de la meteorologia d’Andorra, caracteritzada, entre d’altres, per les baixes temperatures i les precipitacions;

Per tot l’exposat, es considera necessari modificar l’article 5 del Reglament de seguretat a les escoles per permetre que els centres escolars puguin acollir els alumnes 30 minuts abans de l’inici de l’horari lectiu.

A proposta del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 18 d’octubre de 2017,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.