Carregant...
 

Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT) (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Àmbit d’aplicació

El Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics s’aplica a tots els allotjaments turístics als quals fa referència la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, exceptuant les àrees d’acollida d’autocaravanes.
Article 2. Obligacions

Els allotjaments turístics estan obligats a registrar, en les condicions fixades en aquest Reglament, tots els clients que s’hi allotgen.
Article 3. Camps del registre

1. Tots els allotjaments, a excepció dels refugis de muntanya, les bordes de muntanya, les àrees d’acollida d’autocaravanes i els allotjaments atípics, han d’inscriure obligatòriament en el ROAT les dades següents:
LesLleis.com

1.a. Clients majors de 16 anys:
- Data (dia, mes i any) d’arribada, i data (dia, mes i any) de sortida.
- Nom, cognoms, nacionalitat, data i lloc de naixement, i país de residència.

1.b. Clients menors de 16 anys:
- Data (dia, mes i any) d’arribada, i data (dia, mes i any) de sortida.
- Nom, cognoms, nacionalitat i data de naixement.


2. Els refugis de muntanya i les bordes de muntanya han d’inscriure obligatòriament en el ROAT les dades següents:

2.a. Clients majors de 16 anys:
- Data (dia, mes i any) d’arribada, i data (dia, mes i any) de sortida.
- Nom, cognoms, nacionalitat, data de naixement i país de residència.

2.b. Clients menors de 16 anys:
- Data (dia, mes i any) d’arribada, i data (dia, mes i any) de sortida.
- Nom, cognoms, nacionalitat i data de naixement.


3. Els habitatges d’ús turístic han de fer constar, a més del que determina el punt 1 d’aquest article, el número de registre d’HUT.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.