Carregant...
 

Reglament del “Butlletí Oficial del Principat d’Andorra” (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte la regulació de l’estructura i gestió del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA, per les seves sigles), i desenvolupa la Llei 25/2014, del 30 d’octubre, del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Article 2. Característiques del BOPA

1. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra es numera de forma correlativa i per anys successius, començant pel número 1 a l’inici de cada any natural.
LesLleis.com

2. Els documents es publiquen de forma individual sense estar agrupats en una edició. Es considera un butlletí el conjunt de documents que es publiquen organitzats a través del mateix sumari.

3. A cada sumari hi ha de constar, com a mínim:

a) L’escut del Principat d’Andorra.
b) La denominació Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
c) El número de Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
d) La data de publicació.
e) L’adreça de la seu electrònica en què es publica el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
f) El número de dipòsit legal.


4. En cada document que es publica hi ha de constar, com a mínim:

a) La denominació Butlletí Oficial del Principat d’Andorra o la seva abreviació, “BOPA”.
b) El número de Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
c) El número de pàgina.
d) La data de publicació.
e) L’adreça de la seu electrònica en què es publica el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
f) El número de dipòsit legal.


5. Totes les disposicions, actes i anuncis obren pàgina.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.