Carregant...
 

Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros


Títol I. Finalitat i definicions

Article 1. Finalitat

Aquest Reglament té per finalitat desenvolupar les disposicions aplicables als pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com establir les disposicions tècniques per a les transferències i les domiciliacions denominades en euros dins la Zona en la qual tant el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant com el del beneficiari es trobin al Principat d’Andorra o, un d’ells al Principat d’Andorra i l’altre en qualsevol estat SEPA, o en el qual l’únic proveïdor de serveis de pagament que intervingui a l’operació de pagament es trobi al Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.