Carregant...
 

Reglament de sistemes de compensació (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Àmbit d’aplicació Image

Aquest Reglament s’aplica als funcionaris i treballadors públics de caràcter indefinit i de caràcter eventual que depenen de l’Administració general.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/08/2018 al 28/02/2019
Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica als funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit i de caràcter eventual que depenen de l’Administració general.

Modificades les referències als agents de l’Administració de caràcter indefinit per les de treballadors públics de caràcter indefinit, per la disposició addicional vuitena de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.


Article 2. Caràcter no consolidable

Les compensacions establertes en aquest Reglament no tenen caràcter consolidable i deixen de percebre’s quan finalitzen les causes que n’han motivat la concessió o per raó d’un canvi de lloc de treball.
Article 3. Circumstàncies laborals estructurals

Són circumstàncies laborals estructurals, que deriven intrínsecament de les condicions del lloc de treball i que estan subjectes a compensació, les següents:
LesLleis.com

a) Treball nocturn continuat o periòdic
b) Treball en dissabtes i/o diumenges continuat o periòdic
c) Treball per torns
d) Destinació a l’estranger
e) Guàrdia forense
f) Responsabilitat addicional
g) Disponibilitat personal per garantir la viabilitat hivernal i mecànics

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.