Carregant...
 

Reglament de sistemes de compensació (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica als funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit i de caràcter eventual que depenen de l’Administració general.
Article 2. Caràcter no consolidable

Les compensacions establertes en aquest Reglament no tenen caràcter consolidable i deixen de percebre’s quan finalitzen les causes que n’han motivat la concessió o per raó d’un canvi de lloc de treball.
Article 3. Circumstàncies laborals estructurals

Són circumstàncies laborals estructurals, que deriven intrínsecament de les condicions del lloc de treball i que estan subjectes a compensació, les següents:
LesLleis.com

a) Treball nocturn continuat o periòdic
b) Treball en dissabtes i/o diumenges continuat o periòdic
c) Treball per torns
d) Destinació a l’estranger
e) Guàrdia forense
f) Responsabilitat addicional
g) Disponibilitat personal per garantir la viabilitat hivernal i mecànics

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.