Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Aquest Decret modifica l’apartat 3 de l’article 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, perquè la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, en la seva condició d’organisme encarregat de la prevenció del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i la proliferació d’armes de destrucció massiva, no hagi d’emetre un pronunciament previ respecte a totes i cadascuna de les inversions projectades al Principat d’Andorra, sense perjudici de les actuacions que escaiguin en cas que el servei competent en matèria d’inversió estrangera sol·liciti la seva intervenció ateses les circumstàncies particulars del projecte.
LesLleis.com

Alhora es dóna compliment al desenvolupament reglamentari previst en l’article 2.2 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, modificada per la Llei 16/2018, del 26 de juliol, de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria.

A proposta del ministre de Finances i del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, el Govern, en la sessió del 5 de setembre del 2018,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.