Carregant...
 


Decret

El 13 de març del 2013 el Govern va aprovar el Reglament de les enceses de foc, amb l’objectiu de promoure una regulació actualitzada i moderna en aquesta matèria, que fins llavors es regia pel Reglament referent a l’Ordinació, del 13 de juliol de 1987, “III. Agricultura, 3. Patrimoni forestal”, del 20 d’abril de 1988, modificat puntualment en virtut dels reglaments del 27 de juliol de 1994 i del 28 d’agost de 1996. La nova norma reglamentària pretenia adaptar-se als canvis socioestructurals i econòmics esdevinguts, i en concret regular l’ús del foc com a eina per eliminar residus agrícoles i forestals, i les activitats que comporten un risc d’incendi, amb la finalitat d’eliminar o reduir aquest risc i de protegir el medi ambient.
LesLleis.com

Aquest Reglament va proporcionar un marc jurídic i normatiu complet i adequat que va permetre assolir amb escreix les finalitats cercades amb l’aprovació. No obstant això, l’aplicació pràctica de la norma esmentada va evidenciar la necessitat de modificar-ne determinades qüestions, i és per aquest motiu que en data 17 d’agost del 2016 es va aprovar un nou Reglament regulador de les enceses de foc, amb el qual es pretenia, entre altres coses, simplificar el procediment de comunicació de les enceses de foc i allargar la vigència de les comunicacions de les enceses de foc per a treballs agrícoles i forestals, la qual passava a ser de cinc dies naturals.

Amb posterioritat a l’aprovació del Reglament regulador d’enceses de foc de data 17 d’agost del 2016, l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic - Meteorologia, del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, va realitzar un estudi sobre les inversions tèrmiques (tardor-hivern) entre els anys 2008 i 2017. Aquest estudi es va dur a terme amb les dades de les estacions de les Salines (1.445 m) i Arcalís (2.315 m). De l’anàlisi de les dades d’aquest estudi es desprèn que els mesos més desfavorables per a les enceses de foc són desembre i gener, tant pel nombre de dies d’inversió tèrmica com per la durada dels episodis.

A partir d’aquesta informació, es considera procedent modificar l’article 7, apartat 1, del Reglament, en el sentit de substituir el mes de febrer pel mes de desembre quant a la prohibició de fer cremes per a treballs agrícoles i treballs forestals.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 19 de setembre del 2018,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.