Carregant...
 

Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20,‘Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis’de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, en relació amb la nomenclatura dels actes de diagnòstic hepàtic


Vistos els articles 134, 135 i 136 del Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que defineixen el sistema de nomenclatura i les tarifes de responsabilitat, i el procediment per establir-los i actualitzar-los;
LesLleis.com

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 26 de març del 2019;

A proposta del ministre de Salut en funcions, el Govern, en la sessió del 10 d’abril del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.